Man on the Move

In January 1935, Rob leaves Holland for Cape Town, a young man thirsting for adventure and wanting above all to leave his family’s suffocating hold on him behind. After a brutal stint in the diamond mines, he sails to Java to join the Dutch forces in their last stand against the invading Japanese. Here he finds Guus, a fellow countryman and the best friend he will ever have. Elegant, painterly and poetic, Man on the Move is an unforgettable portrait of friendship, and the heart-wrenching story of a journey away from family into lonely adulthood, through war and captivity.
Waar de inscheper zich ook bevindt – in de mijnen van Johannesburg, een kamp in Bandoeng, de spoorlijn langs de Kwai, een scheepswerf bij Nagasaki, in Manilla of in Lourenço Marques – altijd zijn er beelden en herinneringen uit vroeger tijden. Vooral zijn vriend Guus, wiens korte leven zo lijkt te raken aan dat van hemzelf, laat hem niet los. De inscheper is een fijnzinnige ode aan de vriendschap tussen twee mannen die een andere toekomst kiezen dan die die voor hen werd uitgestippeld en die terechtkomen in een wereld die in brand staat.

(from the catalogue of MacLehose Press)

Books